קטגוריה

עבירות אלימות
אי הרשעה בסוף ההליך בעבירת תקיפה קיימת אפשרות חוקית, לפיה אדם שהועמד לדין בעבירת תקיפה ואף הודה בביצועה, יסיים את ההליך ללא הרשעה פלילית. לצורך מימוש אפשרות זו, נבחן היחס בין חומרת העבירה, לבין הנזק העתידי הצפוי להיגרם לנאשם כתוצאה מהרשעתו. לצורך הכרעה בשאלה זו, בוחנים בתי המשפט פרמטרים שונים כדוגמת נסיבות ביצוע העבירה ונסיבותיו […]
להמשך קריאה
תקיפה ע"פ סעיף 378 לחוק העונשין, תקיפה היא "הפעלת כוח ללא הסכמתו של הזולת או גם כאשר הושגה הסכמה אך בתרמית תוך גם שימוש באור גז וכו' נכלל בהפעלת הכוח". המדובר בעבירה רחבה מאוד, המגלמת שורה ארוכה של מעשים וקובעת כי הם אסורים.  ישנם סוגי תקיפה מגוונים הגורמים לנזקים שונים ועל כן, בגין כל מעשה […]
להמשך קריאה
1 2
דילוג לתוכן