קטגוריה

עבירות גניבה
גניבה בידי עובד ציבור עבירת גניבה בידי עובד ציבור זהה בעקרונותיה לעבירת הגניבה ה"פשוטה", אך נוסף לה אלמנט מחמיר במיוחד והוא נטילת נכס המדינה או נטילת דבר שהגיע לעובד מכוח עבודתו. עבירה זו נחשבת מהחמורות שבעבירות הגניבה וזאת בשל הפגיעה באמון שניתן בעובד והופר, כמו גם במוסדות השלטון ולצורך מניעת דימוי כאילו עובד ציבור שסרח […]
להמשך קריאה
גניבה בידי מורשה עבירה זו זהה בעקרונותיה לעבירת הגניבה ה"פשוטה", אך נוסף לה אלמנט מחמיר המתבטא בהפרת יחסי האמון שבין המרשה למורשה; המורשה מנצל את יחסי האמון ו/ או את גישתו לנכס כזה או אחר של המורשה לצורך ביצוע עבירת  הגניבה, ונוטל אותו לכיסו או מעבירו לאחר, ללא היתר. מדובר בנכסים מסוגים רבים ומגוונים הניתנים […]
להמשך קריאה
גניבה בידי עובד בהתאם לסעיף 391 לחוק העונשין – עובד הגונב דבר שהוא נכס של מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו וערכו עולה על אלף שקלים, דינו מאסר שבע שנים.   בתי המשפט נוטים להחמיר בענישה ביחס לאלו הגונבים ממעסיקם, בין היתר, בשל ניצול האמון שנותן המעסיק בעובד, שימוש העובד בגישה שהואצלה לו מתוקף […]
להמשך קריאה
גניבה בנסיבות מיוחדות כידוע, גניבה יכולה להתבצע ביחס לכמות עצומה ומגוונת של פרטים. כך למשל, לא דין גניבת חיתולים מהסופר כדין גניבת מכונית יוקרה או סכומי כסף גבוהים. משכך, נקבע סעיף 384א לחוק העונשין, המונה רשימת מקרים, בהם תחשב הגניבה כי נעשתה בנסיבות מיוחדות והענישה תהא חמורה יותר ויותר, בהתאם לאופי וחומרת הגניבה:  גניבה שהעונש […]
להמשך קריאה
גניבה ע"פ סעיף 383 לחוק העונשין, גניבה היא נטילת ונשיאת כל דבר, בלי הסכמת בעליו, כשהנוטל מתכוון לשלול את הדבר שלילת קבע.  גם כאשר אדם מחזיק דבר באופן כשר, בפקדון או בבעלות חלקית, ושולח ידו בדבר לשימושו או של אחר שאינו בעל הדבר – מדובר בגניבה. גניבה חלה גם כאשר הגונב פועל בתחבולה או הפחדה […]
להמשך קריאה
דילוג לתוכן