קטגוריה

עבירות מרמה והונאה
שוחד עבירות של מתן או קבלת שוחד ולרבות תיווך לשוחד, הן עבירות פליליות ושגורות בפי העם כ"שחיתות שלטונית".  עבירת השוחד יכולה להתבטא במתן או קבלת כסף או שווה כסף, מינוי, קידום בתפקיד, מימון חופשה, מתנה, מין ובעצם בכל דרך שבה טובת הנאה כלשהי ניתנת לנושא משרה, בתמורה לקבלת דבר ממנו, שלא למטרת תפקידו.   לקיחת […]
להמשך קריאה
עבירות ההונאה מתבצעות ע"פ רוב במגזר העסקי והפרטי או בין אדם לחברו. ברוב המקרים, מדובר בעבירות כלכליות או עסקיות, לרבות פעולות רמייה בדבר זכויות, חזקה ו/או בעלות ברכוש.  הונאה היא שינוי תפיסתו של אדם בדרך של רמייה או ניצול, בהצגה משכנעת של מידע, לטובה אישית כלשהי, בדמות כסף, בעלות או חזקה בזכות, רכוש או מקרקעין, […]
להמשך קריאה
קבלת דבר במרמה כדי שתתגבש עבירת קבלת דבר במרמה, בהתאם לדנ"פ 2334/09 ישראל פרי נ’ מדינת ישראל, פ"ד סד (3) 502 (2011), נדרש שיתקיימו האלמנטים הבאים:  קבלת דבר. כלומר על המרמה לקבל לידיו "דבר". המשמעות היא כל דבר ממש לרבות כסף, שווה כסף, נכס מוחשי ודיגיטלי, מקרקעין, מיטלטלין, זכות, טובת הנאה ועוד. מרמה. נדרש שהמרמה יטען טענה […]
להמשך קריאה
דילוג לתוכן