קטגוריה

עבירות רשלנות
עבירת חבלה ברשלנות נועדה להתמודד עם מקרים בהם נגרמת לאדם חבלה שלא בכוונה, בנסיבות בהן הפוגע אינו מודע לטיב המעשה שלו והשלכותיו, מקום בו אדם אחר בנעליו יכול היה להיות מודע. ניסיון החיים מלמד כי חוסר תשומת לב, טעות, חובבנות, הפרת נהלים, עייפות, פזיזות וכיוצ"ב, מהוות סיבות בולטות המובילות אדם לגרום חבלה ברשלנות לחברו או […]
להמשך קריאה
מעשי פזיזות ורשלנות בניגוד לעבירות הקשורות בגרימת חבלות שונות ותקיפה, סעיף 338 לחוק העונשין תשל"ז-1977, אוסר על אדם לפעול בדרך נמהרת או רשלנית שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו חבלה בפעולות הבאות: (1) נהיגה ברכב או ברכב ציבורי (2)   הפעלת כלי שיט או כלי טיס או בהשתתפות בהפעלתם; (3)   עשיית מעשה באש […]
להמשך קריאה
דילוג לתוכן