אי הרשעה

אי הרשעה

להליך הפלילי ישנה השפעה ישירה על חייו של הנאשם בהווה ובאופן מובנה גם על העתיד. משכך, קיימת חשיבות גדולה לשאלה כיצד יסתיים ההליך, ובהקשר זה חשוב לדעת, כי גם אם הוגש כתב אישום, במקרים מסוימים, ניתן לסיים את ההליך ללא הרשעה. 

מי שבוטלה הרשעתו יישא בענישה, אולם מדובר בענישה קלה יחסית. עיקר ההקלה הוא בכך שבמסגרת "אי הרשעה" חוסך בית המשפט מהנאשם את הסטיגמה הכרוכה בהרשעה פלילית, וזאת במטרה לסייע לו להשתקם ולחזור לדרך הישר. 

מה בין הרשעה לאי הרשעה?

הרשעה היא התוצאה המשפטית של הוכחת אשמה כנגד אדם בעבירות המיוחסות לו בבית המשפט. ההרשעה נרשמת בטופס הרישום הפלילי המצוי במאגרי המשטרה ומכתימה את שמו של המורשע משך שנים רבות. רישום מעין זה, בעל פוטנציאל ממשי להרוס למורשע את עתידו ולפגוע בחייו בהיבטים שונים, לרבות בפן האישי והמקצועי. עם זאת, ישנם מקרים חריגים, בהם ניתן יהיה לשכנע את בית המשפט להגיע לתוצאה אחרת, שיקומית, טובה יותר עבור הנאשם, גם אם הוכח כי הוא אשם במיוחס לו. תוצאה זו, משמעותה היא סיום התיק ב"אי הרשעה" או ב"ביטול הרשעה".

השיקולים שביסוד החלטת "איהרשעה"

המקרים הרלוונטיים להעלאת הבקשה לסיום ההליך באי הרשעה,  הם אלו בהם הנזק הצפוי לנאשם כתוצאה מהרשעתו אינה שקולה מהתועלת שתהא מהרשעתו. על פי רוב, המדובר בעבירות קלות באופן יחסי, אך לא רק, שלצידן אין ענישת חובה ובשעה שאופיו של הנאשם מלמד כי מדובר באירוע חריג בחייו והרשעה פלילית עלולה לגרום לו נזק קונקרטי.

נזק קונקרטי, משמעו גרימת נזק משמעותי לנאשם למשל במסגרת התעסוקתית. מאחר וגופים מסוימים רשאים לקבל או לדרוש עותק מטופס רישומו הפלילי של הנאשם לצורך בדיקות התאמה שונות, הרשעה פלילית הרשומה לחובתו, עלולה להוביל לאי מתן היתר או אי חידוש או שלילת היתר לעסוק במקצועות שונים, כדוגמת: עורךדין, רופא לרבות פסיכולוג, פסיכיאטר, שמאי מקרקעין, מהנדס, אדריכל, סיעוד, מתווך, קבלן, מורה נהיגה והפעלת מונית, סוכן מכס, הוראה, משרות ציבורית, ועוד ועוד. יתרה מזאת, ההרשעה עלולה לסכל מועמדות של עצמאיים או חברות מהשתתפות במכרזים המתפרסמים מטעם המדינה ולזכות בעבודות. 

הגבלות נוספות הן איסור נשיאת נשק, איסור כניסה למדינות מסוימות, סירוב לבקשה למתן ויזה, סירוב להוצאת דרכון נוסף בידי המדינה המתבקשת ועוד.

עבור קטינים, הרשעה פלילית עלולה להוביל לאיגיוס לצה"ל על כל ההשלכות השליליות המשתמעות מכך. 

כדי להגיע להחלטה באם מקרה מסוים מתאים למוסד אי ההרשעה, בית המשפט בוחן נתונים שונים ובין היתר: גילו ונסיבותיו חייו של הנאשם, האם מדובר בעבירה ראשונה/ יחידה? מה חומרת העבירה ונסיבות ביצועה? מה הסבירות שהנאשם יעבור עבירות נוספות? מה סיכויי שיקומו של הנאשם? האם ביצוע העבירה על ידי הנאשם משקף דפוס התנהגות בעייתי או שמא מדובר בהתנהגות מקרית? מה יחסו של הנאשם לעבירה ולנפגע העבירה (ככל שיש כזה)? האם הנאשם נוטל אחריות ומה מידת החרטה שמביע, אם בכלל? כיצד הרשעה צפויה להשפיע על עתידו של הנאשם? ועוד ועוד. 

כלי עזר חשוב בו נעזר בית המשפט לצורך הכרעה בנושא של סיום ההליך ללא הרשעה, הוא שירות המבחן. המדובר בגוף ממלכתי סוציאלי, שייעודו להפחית את הסיכון לחברה על ידי התאמה והמלצה על חלופות ענישה, לרבות שיקום ופיקוח על עוברי חוק. 

לקראת הדיון המכריע בנושא – "הטיעונים לעונש", מקיים שירות המבחן פגישה עם הנאשם ועורך תסקיר בעניינו בו ירשמו פרטים רבים אודותיו ובין היתר, לגבי אורחות חייו, עברו, סיכויי שיקומו, יחסו לעבירה ועוד ועוד, ולסוף יוגש התסקיר לבית המשפט אשר על פי רוב, מעניק לתסקירים אלו משקל משמעותי.  משכך, יש חשיבות רבה, מכרעת, להכנה למפגש עם שירות המבחן ואף חשוב מכך, לקבלת הדרכה וייעוץ משפטי מקצועי לקראת החקירה במשטרה.

האם יש עונש כאשר הליך מסתיים באי הרשעה?

סיום ההליך בדרך של אי הרשעה היא סיום בדרך חינוכית שיקומית. משכך, ה"ענישה" היא למעשה מחויבויות המוטלות על הנאשם במטרה לשקמו ולהרחיקו מאפשרות של ביצוע עבירה נוספת. בין היתר, רשאי בית המשפט להטיל:

צו מבחןבמסגרתו, יהיה הנאשם תחת פיקוח והוא יידרש לעמוד בקשר טיפולי עם שירות המבחן למשך בין חצי שנה לבין שלוש שנים ולמסור בדיקות שתן ו/או לפעול בהתאם לתכנית שהתווה שירות המבחן.

שירות לתועלת הציבור (של"צ) – בית המשפט יקבע בהתאם להמלצת שירות המבחן בנק שעות אשר יהיה על הנאשם למלא ולבצע במקום עליו הומלץ בתסקיר. 

פיצוי כספי לנפגע העבירה

חתימה על התחייבות להימנע מעבירה.

במידה ואדם לא עומד בצו המבחן או בשעות לתועלת הציבור שהוטלו עליו, יהיה רשאי בית המשפט לגזור מחדש את עונשו ולהטיל עליו עונשים אחרים, חמורים יותר עד כדי מאסר. 

מה בין אי הרשעה לזיכוי?

חשוב להבחין בין "אי הרשעה" לבין "זיכוי". כאשר אדם מזוכה, בית המשפט קובע כי נמצא שהוא לא אשם בביצוע המעשים המיוחסים לו, כלומר התביעה לא עמדה בנטל שבהוכחת אשמתו. לעומת זאת, המשמעות של סיום ההליך בדרך של "אי הרשעה" כי בית המשפט קובע כי הנאשם ביצע את המעשים המיוחסים לו, אך עושה עמו חסד ונמנע מלהרשיעו בעבירה פלילית באופן שיכתים את עתידו, או לחלופין, מרשיע אותו ומבטל את ההרשעה בסמוך לאחר מכן. דרך זו אפשרית במקרים חריגים ויוצאי דופן, בתנאי שהנאשם עומד בתנאים מסוימים הקבועים בפסיקה.
לעומת זאת, הליך המסתיים בזיכוי משמעותו כי התביעה לא עמדה בנטל הוכחת  אשמתו של הנאשם ובית המשפט מורה על זיכויו, ללא ענישה מכל סוג ומבלי שנותר רישום בדבר ההליך שנוהל כנגדו.

באם נחקרתם במשטרה או הנכם עומדים בפני הליך פלילי, מומלץ לכם לפנות בהקדם לעו"ד פלילי אשר יוכל להתחיל לעבוד ביחד איתכם על ארגון התיק והטענות, במטרה להגיע לתוצאה המיוחלת של אי הרשעה. עו"ד פלג בעל ניסיון רב בניהול תיקים ומתמחה באופן ספציפי בסיומם בדרך של אי הרשעה. 

ליצירת קשר חייגו 077-3320239 או השאירו את פרטיכם ונחזור בהקדם:

דילוג לתוכן