גניבה בידי עובד ציבור

גניבה בידי עובד ציבור

עבירת גניבה בידי עובד ציבור זהה בעקרונותיה לעבירת הגניבה ה"פשוטה", אך נוסף לה אלמנט מחמיר במיוחד והוא נטילת נכס המדינה או נטילת דבר שהגיע לעובד מכוח עבודתו. עבירה זו נחשבת מהחמורות שבעבירות הגניבה וזאת בשל הפגיעה באמון שניתן בעובד והופר, כמו גם במוסדות השלטון ולצורך מניעת דימוי כאילו עובד ציבור שסרח זוכה ליחס מקל. על כן, קבע המחוקק בסעיף 390 לחוק העונשין עונש של עד עשר שנות מאסר ובתי המשפט נוטים לקבוע גם קנסות גבוהים. 

מיהו עובד ציבור? בהתאם לסעיף 34 כד לחוק העונשין, עובד ציבור הוא עובד המדינה, לרבות חייל, עובד רשות מקומית או רשות חינוך מקומית, עובד מועצה דתית, המוסד לביטוח לאומי, בנק ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, קרן קיימת לישראל, קרן היסודהמגבית המאוחדת לישראל, עובד לשכת שירות התעסוקה, עובד מפעל, מוסד, קרן או גוף אחר שהממשלה משתתפת בהנהלתם, לרבות חבר מועצה או הנהלה בגופים אלה, בורר, נושא משרה או תפקיד על פי חיקוק, דירקטור וכן עובד של חברה כאמור או אדם המועסק בשירותה.

מה ההשלכות לגבי עבודתו של עובד ציבור?

עובר ציבור אשר ביצע עבירה של גניבה במסגרת תפקידו, צפוי גם לקבל זימון לשימוע במטרה לברר את הטענות מולו כמתחייב בחוק ולאחר מכן, באם ימצא לנכון, לפטרו. 

יתרה מזאת, קיימים בתי דין משמעתיים (בד"מ) במוסדות שונים, למשל במשטרה, אשר עניינם לברר את הטענות המיוחסות לעובד במסגרת משמעתית ולא פלילית ולכך השלכות מרחיקות לכת באשר לתוצאה האפשרית שתתקבל. יחד עם זאת, ברור כי במקרים רבים ובפרט בחמורים, לא יהיה מנוס מהעמדה לדין פלילי ומכל מקום מדובר באפיק ששווה לבחון במידת הצורך. 

במידה וזומנת לחקירה במשטרה או במסגרת כל גוף אחר או באם הוגש כנגדך כתב אישום בעבירת גניבה מכל סוג שהיא – פנה מידית להתייעצות עמנו בטלפון 050-8151527 ונשמח לפעול בנחישות ובמידיות למענך. 

עו"ד פלג מעניק ליווי אישי מקצועי הדוק החל משלבי טרום החקירה, החקירה והליכי המעצר, דרך ניהול ההליך וייצוג בבית המשפט, בקשות ביניים וכלה בהגשת ערעורים. בד בבד, במקרים המתאימים, מעניק עו"ד פלג ליווי מלא בפני ועדות משמעת ובמסגרת שימועים מתוך מטרה לשמור על מקום עבודתו של הלקוח והכל ביצירתיות, מקצועיות נחישות והתמדה, תוך העמקה בפרטים, יסודיות ושמירה מוחלטת על חיסיון ופרטיות הלקוח, עד השגת התוצאה הטובה ביותר עבורו. 

ליצירת קשר חייגו 077-3320239 או השאירו את פרטיכם ונחזור בהקדם:

דילוג לתוכן