עבירות נשק

עבירות נשק

השימוש בנשק נעשה תדיר יותר ויותר ברחבי הארץ ואנו עדים למקרים רבים, בהם נעשה שימוש נועז בנשק בתוך ערים ובין גורמי פשיעה, כשבתווך, מצויים אזרחים העלולים לקפח את חייהם או להיפגע במסגרת מלחמות אלה. 

המחוקק אוסר על כל שימוש בנשק שלא ברישיון וקובע עונשים חמורים לעבירות הנשק השונות וזאת, בשל הפגיעה בערכים מוגנים שונים ובראשם שמירה על קדושת החיים וביטחון הציבור והצורך להרתיע עבריינים מלבצע עבירות אלה. 

מהו נשק?

לפי סעיף 144 לחוק העונשין, נשק הוא כל כלי המסוגל לירות כדור, קלע, פגז או פצצה וכיוצ"ב, לרבות חלק, אבזר ותחמושת של כלי כזה שבכוחו להמית אדם. 

סוגי עבירות

החזקה ונשיאת נשק

אדם הרוכש או המחזיק נשק שלא כדיןדינו מאסר של עד שבע שנים. באם מדובר בהחזקה של חלק מהנשק, אבזר או תחמושת, דינו עד שלוש שנות מאסר.

נשיאת נשק

איסור נשיאת נשק נועד לאסור על אדם לשאת בחזקתו נשק שלא כדין וכן להוביל נשק ממקום למקום. משכך, אדם הנושא או מעביר נשק, דינו עד עשר שנות מאסר, אלא אם מדובר בנשיאה או הובלה של חלק מהנשק, אבזר או תחמושת, אז, דינו עד שלוש שנות מאסר.

ייצור, ייבוא, סחר והספקת נשק

אדם המייצר, מייבא או מייצא נשק, סוחר בו או עושה בו כל עסקה שיש בה מסירת החזקה בנשק גם אם לא בתמורה דינוחמש עשרה שנות מאסר.

הרפורמה בעבירות נשק

על רקע העלייה החדה באירועי הירי, אשר בשנת 2020 הגיעו לשיא של 10,874 מקרים, ולנוכח העלייה החדה באירועי אלימות בהם מעורבים כלי נשק ובמספר הקורבנות בנפש, במיוחד בחברה הערבית, הוחלט לבצע רפורמה בעבירות הנשק על דרך החמרה בענישה. 

לאחרונה, ביום 7.12.21, אושר בכנסת חוק שעבר כהוראת שעה לשלוש שנים, המחייב את בתי המשפט לגזור לפחות רבע מהעונש המרבי על עבירות של החזקה, נשיאה או סחר בנשק, הנע בין שבע ל-15 שנות מאסר. המשמעות היא כי כעת ישנה ענישת מאסר חובה בעבירות נשק ואין אפשרות לענישה בדרך של מאסר על תנאי. 

מכירת נשק ע"י אדם הרשאי למכור לאדם שאינו רשאי לרכוש

איסור זה חל גם על אדם שמותר לו ע"פ דין למכור נשק והוא מוכר לאדם שלא רשאי להחזיק בנשקאז, צפוי אותו מוכר לעונש של עד חמש עשרה שנות מאסר.

חריג לכך, הוא באם אותו מוכר סבר ברשלנות כי הרוכש רשאי ע"פ דין להחזיק בנשק, אז צפוי אותו מוכר לעונש של עד שלוש שנות מאסר. 

האם ביצוע עבירה בנשק תקין שווה בחומרה לעבירה בנשק תקול?

החוק קובע כי אין זה משנה אם בזמן ביצוע עבירת נשק היה הנשק תקין או לא והענישה תחול גם שעה שהנשק היה תקול. יחד עם זאת, ביום 2.1.12 אישרה הכנסת את תיקון 113, שמשמעותו הבניית שיקול הדעת בענישה. כלומר על בתי המשפט לקחת בחשבון את הנסיבות הקשורות ושאינן קשורות בביצוע העבירה. משכך, באם למשל הנשק היה תקול ועובר העבירה אף היה מודע לכך, הרי שפוטנציאל הנזק קטן ובית המשפט עשוי להתחשב בכך ולהקל בעונש של הנאשם.   

מה קורה אם נמצא בשטח שלי נשק שלא שייך לי?

החוק קובע כי במקום שבו נמצא נשקרואים את מחזיק המקום כמחזיק הנשק, אלא אם הוכח ההיפך. מדובר בחזקה משפטית הנקראת "חזקת המקום", הקובעת כי בעל חזקה ושליטה במקום, הוא בעל החזקה בכל אשר מצוי בו. על כן, למשל, נשק שנמצא בדירה מסוימת, בעל הדירה באופן אוטומטי יישא באחריות בגין החזקת הנשק, אלא אם יצליח להוכיח שלא הוא בעליו. 

יחד עם זאת, במצב שבו נמצא נשק בפרדס השייך לאדם מסוים בלא ידיעתו וישנה גישה לאותו פרדס לעוברים והשבים; יהיה קל יותר להוכיח שבעל החזקה בפרדס אינו בעל החזקה בנשק שהרי לא ניתן לומר שהוא שולט בפרדס באופן בלעדי.

במידה וזומנת אתה או מי ממשפחתך או קרוביך לחקירה במשטרה בעבירות נשק, או במסגרת כל גוף אחר או באם הוגש כתב אישוםפנה מידית להתייעצות עמנו בטלפון 050-8151527 ונשמח לפעול בנחישות ובמידיות למענך.  

עו"ד פלג מעניק ליווי אישי מקצועי הדוק החל משלבי טרום החקירה, החקירה והליכי המעצר, דרך ניהול ההליך וייצוג בבית המשפט, בקשות ביניים וכלה בהגשת ערעורים והכל ביצירתיות, מקצועיות, נחישות והתמדה, תוך העמקה בפרטים ושמירה מוחלטת על חיסיון ופרטיות הלקוח, עד השגת התוצאה הטובה ביותר עבורו. 

ליצירת קשר חייגו 077-3320239 או השאירו את פרטיכם ונחזור בהקדם:

דילוג לתוכן